Raziskovalni inštituti:

Institucije znanja:

Resorna ministrstva:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in  Ministrstvo za okolje in prostor