5. december 2018,

svetovni dan tal Združenih narodov

 

Tla so naš najpomembnejši ekosistem, saj nam z vidika preživetja nudijo vrsto ekosistemskih storitev kot so hrana, čista voda, surovine, itn. Tanka plast na površini Zemlje, sestavljena iz slojev, ki omogočajo življenje živali in tudi človeka. Poseben poudarek je treba nameniti tudi na osnovnim funkcijam tal, kot so kroženje hranil, preprečevanje erozije, filtriranje, skladiščenje ogljika in ohranitev biotske pestrosti.

V sodobni družbi ne uspemo povezati pomena in nujnosti varovanja tal s hrano, pitno vodo, pestrosti rastlinstva, živalstva, krajine in nasploh z možnostjo življenja na kopnem. Ohranjanje in varovanje tal je bistvenega pomena, zato je nujno spremeniti slabe navade ter obrniti trende uničevanja tal v varovanje in trajnostno gospodarjenje s tlemi!

Namen Svetovnega dneva tal 2018 je osveščanje javnosti o tveganjih za človeka in okolje zaradi onesnaženih tal in hkrati poziv k reševanju problematike onesnaževanja tal
Be the solution to soil pollution«).

Na Kmetijskem Inštitutu si želimo več pozornosti namenjene pomenu zdravih tal, tako v družbi kot tudi pri glavnih odločevalnih in varovanje tal uvrščamo med najvišje prioritete sodobne družbem, zato smo v okviru tega dogodka za Slovensko partnerstvo za tla pripravili plakat z namenom osveščanja širše javnosti o problematiki onesnaženja tal.

 

Dr Borut Vrščaj in Jurka Lesjak, Kmetijski inštitut Slovenije

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pedološko društvo Slovenije (PDS)

strokovno in znanstveno, pa tudi ljubiteljsko združenje tistih,
ki jih zanimajo tla in pedologija – veda o tleh.

Člane iz različnih inštitucij druži skupno prepričanje, da je  s tlemi kot naravnim virom treba trajnostno upravljati, saj tla, poleg zraka in vode, omogočajo življenje na Zemlji.

Pedološko društvo je neprofitna, nepolitična in neinstitucionalno združenje. Omogoča in spodbuja razprave o aktualnih vprašanjih povezanih s tlemi, pedologijo.
Ustanovljeno je bilo decembra 2004.

PDS je član svetovne zveze pedoloških društev International Union of Soil Sciences (IUSS http://www.iuss.org/).

Pomembnejše dejavnosti PDS so organizacija  strokovnih in znanstvenih predavanj, ekskurzij, organizacija posvetov in okroglih miz.V okviru društva delujejo komisije, ki obravnavajo ožja vsebinska področja.

Če vas zanimajo tla in pedologija, če bi radi delili svoje mnenje o aktualnih vprašanjih povezanih s tlemi, degradacijami tal, pozidavo tal… se včlanite v PDS.

Morebitna dodatna vprašanja in predloge o delu društva prosimo naslovite na pedolosko.drustvo@gmail.com