Predavanja Pedološkega društva Slovenije v ponedeljek, 28. 1. 2019

 

Spoštovani,

V začetku decembra 2018 sem vas obvestil o predavanju in posvetu Pedološkega društva Slovenije.

Datum smo zaradi zasedenosti nekaterih predavateljev zamaknili v čas, ko na univerzah ni predavanj.

Predavanja Pedološkega društva Slovenije bo torej v
ponedeljek, 28. januarja 2019 ob 11. uri na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

 

Prispevki

  •   Borut Vrščaj, Helena Grčman: O novi uredbi o stanju tal
  •  Blaž Repe: Pedološki prispevek k poznavanju muljastega dna slovenske obale

premor

  • Borut Vrščaj: Tla permafrosta – presenečenja Sibirije
  • Rok Turniški, Helena Grčman: Pregled in klasifikacija spranih tal.

 

Predavatelje naprošam, da omejijo dolžino na največ 30 minut in dodatnih 5 – 10  minut za morebitna  vprašanja.

Vsaka predstavitev naj ima tudi kratek povzetek, ki ga bomo skupaj s predstavitvijo objavili v elektronski obliki na spletni strani  PDS.

Predlagamo tudi, da so prikazi/predstavitve pripravljene tako, da bodo dovolj povedne/razumljive tudi kot kot objavljen pdf na spletni strani PDS.

Predlogi za povzetek in predstavitev sta priloženi.

Časovni okvir omogoča še eno dodatno predavanje; zato vabim da jo predstavite. Obvestite me prosim.

Prosim tudi, da nas obvestite o udeležbi.
VLJUDNO VABLJENI!

 

Borut Vrščaj

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pedološko društvo Slovenije (PDS)

strokovno in znanstveno, pa tudi ljubiteljsko združenje tistih,
ki jih zanimajo tla in pedologija – veda o tleh.

Člane iz različnih inštitucij druži skupno prepričanje, da je  s tlemi kot naravnim virom treba trajnostno upravljati, saj tla, poleg zraka in vode, omogočajo življenje na Zemlji.

Pedološko društvo je neprofitna, nepolitična in neinstitucionalno združenje. Omogoča in spodbuja razprave o aktualnih vprašanjih povezanih s tlemi, pedologijo.
Ustanovljeno je bilo decembra 2004.

PDS je član svetovne zveze pedoloških društev International Union of Soil Sciences (IUSS http://www.iuss.org/).

Pomembnejše dejavnosti PDS so organizacija  strokovnih in znanstvenih predavanj, ekskurzij, organizacija posvetov in okroglih miz.V okviru društva delujejo komisije, ki obravnavajo ožja vsebinska področja.

Če vas zanimajo tla in pedologija, če bi radi delili svoje mnenje o aktualnih vprašanjih povezanih s tlemi, degradacijami tal, pozidavo tal… se včlanite v PDS.

Morebitna dodatna vprašanja in predloge o delu društva prosimo naslovite na pedolosko.drustvo@gmail.com